Forurening af Allingå

Hvorfor er de smådyr så vigtige?

Jo ser I – De kan sige så meget om vores vandmiljø!

Forrige søndag var jeg med Henrik Leth og Steen Ulnits ude og kigge på en mulig miljøforurening af Alling Å. Vores mistanke var rettet imod jordrensningsfirmaet Nordic Waste A/S. Ved at tage en sparkeprøve både opstrøms Nordic Waste samt lidt nedstrøms samt endnu længere nedstrøms fandt vi hurtigt et mønster. Vi kunne se, at kvaliteten af smådyrene blev forringet nedstrøms Nordic Waste i Allingå systemet!

Alt tyder på, at der er en forurening i form af miljøfremmede stoffer i vandløbet. Problemet er ikke pesticider, ellers ville vi jo slet ikke finde insekter. De fysiske forhold i vandløbet understøtter også en fin fauna, og vi ved at den gode fauna er opstrøms Nordic Waste.

Vores mistanke omkring forureningen er rettet mod tungemetaller og især kobber, da ingen Ferskvandstanglopper var tilstede – og disse bliver nemlig hæmmet af dette.

En anden ting der taler for vores mistanke er, at ud fra data på lokaliteten her på billedet kan man se en gradueret forringelse af smådyrsfaunaen fra 2018 og frem til 2023 – Det skal siges, at Nordic Waste kom til Randers i 2018.

Men det er jo bare smådyr, insekter og myggelarver, hvorfor er de så vigtige? Vi skal huske på, at der er et samspil med alle niveauerne i vandløbet samt det oven på land. Bliver smådyrene påvirket, så gør fiskene også – Dette kan også have konsekvenser for bl.a. vandlevende pattedyr som odder samt fuglelivet nær åen.

Så hvad nu? Vi skal til bunds i dette. Vi skal have klare resultater der kan føre os hen til vores synder, selvom vi har en god mistanke om, hvem dette er. Når det er sket, så skal der overvåges. Vi skal være sikre på, at dette ikke sker igen. Vi skal være klar inden uheldet er ude!

Og hvad kan vi gøre? Jeg vil opfordre alle kommuner til at holde ekstra øje med virksomheder, som kan have en forureningsrisiko. Lav endelig forarbejdet (før og efter etablering) og lav en obligatorisk overvågning af vandmiljøet i nærheden af disse virksomheder i en lang tidsperiode (År). Hvis vi havde haft bedre overvågning i Allingå, så kunne vi også have rettet op på fejlen før den skete.

Hvis du ikke havde mulighed for at se udsendelsen omkring Allingå og den potentielle forurening fra Nordic Waste på TV2 Østjylland live, så kan den også ses her!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments