Prøvetagning, rådgivning, undervisning – og måske din idé?

AkvaKim I/S beskæftiger sig med alle smådyr fra det marine til det ferske, og udbyder alt fra prøvetagning og rådgivning til formidling. Herunder kan du læse mere om, hvad vi kan tilbyde dig. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har et projekt eller idé i tankerne, som du tænker, at vi kan være behjælpelig med.

Prøvetagning samt oparbejdning af smådyrsprøver fra fersk-, brak- og saltvand

Vi kan hjælpe med kvalitetsvurdering på smådyrsområdet inden for fersk-, brak- og saltvand. Vi har over 4 års erfaring med alle grupperne, og kan levere detaljeret artslister for de akvatiske miljøer. Dette er et perfekt tilbud til dig, som skal have lavet en grundig undersøgelse af faunaen i et eller flere vandområder.

Vi tilbyder yderligere overvågning af smådyr ved dambrug, rensningsanlæg, genopretningsprojekter samt miljøundersøgelser.

Biodiversitet er i fokus, når vi laver artsbestemmelser. Derfor vil man hos os opnå en mere fyldestgørende artsliste og dermed mere sigende viden omkring sit vandområde – Uden ekstra omkostninger! Denne service udbyder vi, da ønsket fra vores side er at udbrede mest mulig viden omkring smådyrene og deres levevilkår.

Inden for fersk- og brakvand tilbyder vi:

  • Prøvetagning af sparkeprøver i søer, damme og vandløb
  • Udsortering samt artsbestemmelse af sø- og vandløbsprøver (DVFI) på basis- eller udvidet-niveau. Læs mere her omkring disse undersøgelser
  • Vurdering af Dansk Fysisk Indeks (DFI) i vandløb på basis- eller udvidet-niveau
  • Faunistisk undersøgelse af et område: Vi tager ud og undersøge alle vandområder for smådyr inden for et givet område. Undersøgelsen kan give en forståelse for smådyrslivet og hvilke spændende og sjældne arter, som kan træffes i området

Inden for saltvand tilbyder vi:

  • Udsortering samt artsbestemmelse af marine blødbundsprøver
  • Hjælp til prøvetagning af blødbundsdyr i havet (Haps-prøver & Van Veen grab)
Undersøgelse af forekomsten af Danmarks nye vandremusling Quaggamusling (Dreissena rostriformis bugensis) i Remstrup Å ved Silkeborg – Foto af Line S. Ritto
Sparkeprøve – Foto af Line S. Ritto

Akvatisk rådgivning

Har du projekter eller spørgsmål angående akvatiske smådyr, tilbyder vi rådgivning inden for området.

Vi kan være behjælpelig med:

  • Rådgivning samt faglig sparring omkring smådyr inden for genopretninger samt indsatser af og i vandløb
  • Informationsmateriale (f.eks. hjemmesideindlæg, brochurer, informationstavler, artikler)
  • Videnskabelig rådgivning (f.eks. forskningsprojekter, kvalitetssikring af smådyrsdata, faglig sparring)
Den sjældne vårflue Ithytrichia lamellaris, som tit overses i prøver grundet udseende og størrelse – Foto af Kim Pless-Schmidt
Danmarks nye vandbænkebider Proasellus coxalis, som nemt bliver forvekslet med den hjemmehørende vandbænkebiderart Asellus aquaticus – Foto af Kim Pless-Schmidt

Undervisning og kurser (universiteter, skoler, kommuner, rådgivningsfirmaer, foreninger og virksomheder)

Undervisning

Ønsker du at tilegne dig viden omkring smådyr i vandløb eller havet, eller skal du bruge en underviser til et akvatisk kursus (f.eks. DVFI-undervisning, limnologi eller andet akvatisk biologi)? Så tilbyder vi spændende samt engageret undervisning for alle! Vi har solid erfaring inden for området. Kim Pless-Schmidt har undervist på flere forskellige kurser på Aarhus Universitet, undervist Skov- og Landskabsingeniør uddannelsen samt er ekstern lektor på Aalborg Universitet. Læs mere her

Kurser

Vi tilrettelægger alle kurser særligt efter dit behov og dine ønsker. Du og kursisterne får derfor den mest givende undervisning inden for området for netop Jer. Vi kan stille stereomikroskoper og materiale til rådighed samt fremvise eksemplar af konserveret dyr til undervisningsbrug. Mulighederne er derfor mange for præcis det i ønsker jer at blive klogere på – Uden at være afhængig af årstid, vind og vejr! Kurserne kan tilrettelægges efter om ønsket er et laboratorie kursus, feltkursus eller en kombination af begge. Vi tilbyder kurser til både privatpersoner, kommuner, skoler, virksomheder & foreninger.

Formidlingsarrangementer (børnehaver, skoler, foreninger, kommuner m.m.)

Kunne du tænke dig at komme ud og opleve Danmarks våde natur samt komme akvatisk biodiversitet helt nært? Så tilbyder vi en masse forskellige og spændende formidling. Herunder kan I få et indblik i, hvad der kunne være af interesse for Jer!

Felttur til vandløb, søer, vådområder eller havet (alle)

Varighed: fra 1 time til en hel dag (Ved bestilling af flere/længere ture samme dato og lokalitet af samme institution gives mængderabat)

Arbejder du i børnehave, skole eller planlægger du arrangementer for borgere eller medlemmer af en forening? Så er en felttur med os en oplagt mulighed for at se og mærke en masse spændende og skjult liv, som ikke særlig mange har set før. Vi arrangerer med glæde en tur for Jer til eksempelvis det lokale vandområde og fortæller om og viser livet deri!

Vi tilbyder også simpelt materiale, som I kan bruge til hjælp med artsbestemmelse af ferskvands- eller saltvandsdyr og giver gerne gode råd samt livlige fortællinger, når vi sammen går på opdagelse i det våde!

Turene er oplagt for alle, og vi har især haft stor succes med børnehaver og offentlige arrangementer!

Tryk her for at læse mere om, hvad folk har fået af oplevelser igennem vores formidling.

Blåflag-aktivitet omkring havet og dyrene deri. Her gik vi en lang tur langs stranden, hvor Kim fortalte omkring dyrene og deres spøjse historier (arrangeret af Aarhus Kommune). Foto af Johan Kjær Prehn

Til venstre: Udflugt med børnehaven Natur’ligvis Troldbjerg i Gjern Å. Børnene kom helt nær de små dyr, og de fik også lov til at holde dem og hilse på dem. Foto af Anne Mette Kjærulff Rasmussen

Børnehaveforløb med fokus på læreplaner

Varighed: 1 time til en hel dag – kan også være tilbagevendende besøg eller ud-af-huset-ture

Vi kan tilbyde et skræddersyet forløb baseret på indholdet fra de styrkede læreplaner. Her får børnene oplevelser og erfaringer med naturen på helt tæt hold samt får vækket deres nysgerrighed. Der er mulighed for materialer, som I som hus kan arbejde videre med efter besøg. Samtidig giver forløbet rig mulighed for at arbejde med alsidig personlig udvikling, hvor respekt for dyrene samt forståelsen for livet og samspillet er i fokus. Forløbet er alsidigt og kan tilrettelægges efter jeres ønsker og behov samt omgivelser.

Klasseundervisning om biodiversitet i vandløb eller havet (folkeskoler, efterskoler, gymnasier, højskoler & videregående uddannelse)

Varighed: 1 1/2 – 2 timer (Ved bestilling af flere undervisningsgange samme dag hos samme institution gives mængde rabat)

Biodiversiteten i vand er en helt unik ting. Vidste du, at ferskvand er det biotop med flest arter pr. areal enhed? Dertil er der mange dyr i havet, som mange af os aldrig vil komme til at se. I dette tilbud tilbyder vi at komme ud til jeres institution og fortælle om det spændende liv i enten ferskvand eller havet. Programmet består af en fremlæggelse omkring biodiversitet og dens tilstand i det valgte miljø. Vi har også konserverede dyr med fra ferskvand eller havet, som I kan få lov til at undersøge samt lære at kende. Vi har stereomikroskoper med til brug i undervisningen!

Så hvad kan man være heldig at se af dyr, hvis vi kommer forbi?

Havet: I havet kan deltagerne komme til at møde forskellige havbørsteorme, Sømus, muslinger, havsnegle, krebsdyr og nogle lidt mere særlige havdyr, som man ikke så tit støder på!

Ferskvand: Kom tæt på Den Grønne Tiger, Vandets Sjæl, Vandbillen der aldrig behøver at komme op af vandet for at trække vejret, Danmarks største slørvinge, dansemyggelarver og meget mere!

Undervisningen er fleksibelt og kan foregå på flere forskellige måder med vekslende grad af “laboratoriearbejde” alt efter, hvad I har af ønsker, idéer og tanker.

Kom helt tæt på havbørsteorme og andre skøre væsner. Her et billede af havbørsteormen Nereimyra punctata, som ser lidt bekymret ud – Men det behøver du ikke at være 😉
Vil du gerne helt tæt på de små søde vårfluer? Så er vores tilbud en fantastisk mulighed for at slippe nysgerrigheden løs! Her ses den svampelevende vårflue Ceraclea nigronervosa

Har vi vækket din interesse?

Så tøv ej med at kontakte os på vores mail akvakim@outlook.com eller ring til Kim Pless-Schmidt på +4521194183 for en uforpligtende snak. Vi ser frem til at lave et samarbejde med jer!