Publikationer

Her vil I kunne finde de publikationer, artikler eller bøger, hvor vi har medvirket

Baattrup-Pedersen, A., Henriksen, L. D. R., Lauridsen, J., Pless-Schmidt, K., Larsen, M. B. & Riis, T. 2023. Økologisk tilstand og biodiversitet i genoprettede vandløb. Vand og Jord 30 årgang nr. 4.

Kim Pless-Schmidt, Johan Kjær Prehn & Peter Wiberg-Larsen 2023: Electrogena affinis (Eaton, 1886)
– en “ny” dansk døgnflue (Ephemeroptera, Insekter)
. Flora og Fauna 128: 26-35. ISSN 0015-3818.

Artiklen kan læses her: https://jydsknaturhistorisk.dk/Artikler/Videnskabelige/128-26-35-Electrogena.pdf