Igangværende projekter

Vi indgår i diverse projekter, hvor der er sat et fokus på smådyr i akvatiske miljøer. Herunder kan i få et indblik i disse projekter, og hvad vi bidrager med ind i samarbejdet.

Humbæk metoden – Favrskov Bæk
Opstart maj 2022 – nu

I samarbejde med Favrskov kommune og Morten Ringive er vi begyndt at hjælpe til med oparbejdning af smådyrsprøver fra Humbæk metode forsøgene i Favrskov Bæk.

Meningen med projektet er at få lavet en beskrivelse af metoden, så den kan blive mere udbredt. Dertil skal der også være nogle videnskabelige beviser for at metoden virker, trods det er meget klart at se igennem Morten Ringives udmærkede videoer!

Humbæk metoden er en yderst veltænkt og fornuftig metode til at restaurere små vandløb. Ved at sætte pæle eller sten ud langs siderne af vandløbet, kan man skabe ændret strøm i strømrenden. Pælene samler blade og grene, som senere former en blokade, som kan styre vandet uden om sig, dertil skabe mere kraftig strøm. Den kraftige strøm kan føre sand og silt væk, og gruset kan komme frem igen. Alt dette bliver gjort at naturen selv, vi skal bare lige indlede det. Metoden er et oplagt værktøj til at ændre områder hvor sand, mudder og silt dominerer, således at andre levesteder som f.eks. grus kommer frem.

Vi står for prøvetagning og artsbestemmelse af smådyr samt udarbejdning af Dansk Fysisk Indeks på kontrol- og projektstrækningen. Herudover er vi også rådgivere på projektet.

Favrskov Bæk før Humbæk Metoden blev introduceret
Foto af Kim Pless-Schmidt